De toekomst van BI

WELKE KANT GAAN WE OP MET BUSINESS INTELLIGENCE? 

BI is ver gekomen en heeft een kritieke rol binnen de bedrijfsvoering van ieder zelf respecterend bedrijf verworven. De markt laat zien dat we een nieuwe fase ingaan als het aankomt op tooling en gedrag. Welke kant wijst de markt op? Wat kunnen we de komende jaren van BI verwachten en waarop dienen beslissers nu al voor te sorteren?

Mens volgt techniek

De BI anno 2019 is niet meer te vergelijken met die van de jaren 80. Is de mens slimmer geworden? Nee, de techniek zijn krachtiger geworden. Van kleurrijke grafiekillustraties op kartonnen platen zijn we gekomen tot snelle digitale clickflows. Waar eerst tientallen stoffige archiefmedewerkers opzoek gingen naar de juiste dossiers, zijn we inmiddels in staat om de juiste stuurinformatie te onttrekken uit gigantische data lakes met de klik van een muis. BI is niet langer meer afhankelijk van rijen vol aan ordners en multomappen, maar van fancy dashboards en een moderne IT-structuur. En aangezien de techniek ons hier heeft gebracht, moeten we ook naar de techniek kijken als we ons afvragen: “Waar gaan we heen?”

Het antwoord op die vraag ligt in het midden van een T-splitsing: links ligt een route met zaken die we in de toekomst willen vermijden en rechts liggen de vragen en wensen die de huidige techniek oproepen. Kijkend naar wat we niet meer willen is de redactie van het vakblad CIO heel duidelijk. We willen minder afhankelijkheid van consultants en minder belemmeringen in de schaalbaarheid van de geboden oplossingen.

Dit willen we niet meer

Het laatste punt, de schaalbaarheid, is direct gerelateerd aan de enorme hoeveelheden data die ‘ineens’ vrijkomen. Waar men in 2010 nog trots was op een gestructureerde ‘database’, had men anno 2015 eigenlijk pas genoeg aan ‘data warehouse’ en anno 2020 doe je als organisatie niet meer mee zonder een eigen ‘data lake’. Oftewel: groot, groter, grootst. Niet enkel omdat het kan, maar omdat het moet. Onderscheidend vermogen en competitief voordeel wordt behaald door de manier waarop organisaties de voor hen beschikbare data inzetten. Een grenzeloze BI-structuur is daarin cruciaal. Wanneer BI niet meegroeit met de hoeveelheid beschikbare data, verliest BI zijn doel. Groen licht voor super flexibele schaalbaarheid dus en een knalrood stopteken voor stroeve groeimodellen tegen schimmige betaalconstructies.

Het gros van de bestaande leveranciers biedt modulaire oplossingen waarbij per ‘add-on’ of ‘model’ wordt betaald. De vraag is hoelang de markt dit nog accepteert. De verschuiving naar grenzeloze schaalbaarheid is al ingezet.  Recent ontwikkelde oplossingen, zoals het onlangs doorontwikkelde UniSync, zijn hier een goed voorbeeld van.

Wat we ook niet meer willen zijn die eindeloze consultantsfacturen. We worden overstroomd door oplossingen die voor iedere handeling consultancykosten in rekening brengen. Dat accepteert de markt niet langer. We bewegen ons weer meer en meer naar een markt waarin wordt betaald voor toegevoegde waarde; niet langer voor afhankelijkheid.

Dit willen we wel!

Over wat we dan wél willen lopen de meningen nogal uiteen. Het is sterk afhankelijk van hoe BI benaderd wordt: vanuit technisch- of functioneel oogpunt. Toch vinden de diverse perspectieven elkaar in twee trends die in 2019 en 2020 centraal staan: ‘natuurlijk taalgebruik’ en ‘actionable analytics’. Bij ‘natuurlijk taalgebruik’ doen we afstand van fancy tech-jargon waarbij we consultants nodig hebben om het te vertolken. De tooling praat meer en meer de taal van het proces en kan zo veel breder worden ingezet. In die brede inzet moeten gebruikers niet alleen de tooling kunnen uitlezen, maar ook in staat zijn om vervolgacties te plannen op basis van output. Die output moet dus dermate zijn bewerkt dat het inspireert en de ruimte biedt om verder te kijken dan de neus lang is. In ‘natuurlijk taalgebruik’ komt het hierop neer: de eindgebruiker moet snappen wat de data zegt en moet direct kunnen handelen o.b.v. BI-output. Het zijn logische ontwikkelingen als je de toenemende vraag naar meer zelfredzaamheid en de gerelateerde ontwikkelingen in vraag naar consultancy ziet. Meer natuurlijk taalgebruik en een eigen inzicht in volgacties vullen de ‘data’vacuüms die grotendeels door consultancy werden ingevuld.

Hier gaan we heen

We bewegen ons naar een markt waarin organisaties steeds meer verwachten van hun BI-oplossing en deze in toenemende mate zelf willen beheren. De vraag is of organisaties daar wel klaar voor zijn. Want, meer zelfredzaamheid en minder consultancy betekent meer kennis in huis en zwaardere oplossingen. Beslissers moeten in sneltreinvaart voorsorteren op dit nieuwe kennisniveau; niet alleen in de technische beheersfeer, maar ook als gaat om data gedreven werken. Niet voor niets staan er op het moment van schrijven alleen in de regio Utrecht al ± 200 vacatures voor data analisten vacant.

BI heeft een hoop stof doen opwaaien en diende als selectiecriterium tussen werkwijzen, functies en bedrijven. Aan de hand van BI-pioniers en standaardoplossingen hebben we onze eerste stappen in BI-land gemaakt.

Nu we langzaam die hand loslaten, is het de vraag wie er omvalt en wie er blijft staan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact op met onze deskundigen.

Neem contact met ons op