Smart Industry in de regio
Zwolle als kruispunt voor Industry 4.0
Lees meer Contact

Bedrijven in de regio Zwolle kunnen een bepalende rol gaan spelen in de landelijke ontwikkeling van ‘smart industry’, ook wel ‘industry 4.0’ genoemd. Deze ‘vierde industriële revolutie’ staat voor de digitale transformatie die momenteel een enorme impact heeft op de maakindustrie. De geografische ligging van Zwolle -met aan de noord- en westkant een hoge concentratie agricultuur, de ‘Foodvalley’ in het zuiden en de textiel- en productie-industrie in het Oosten- maakt dat de regio letterlijk op het kruispunt van deze verandering ligt. We vertellen je graag meer over deze ontwikkeling.

Wat is Smart Industry

‘Smart Industry’ is één van de weinige technische definities die je heel concreet en begrijpelijk kunt maken. Het omvat alle processen, middelen, activiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Dat zijn heel veel woorden voor iets dat relatief eenvoudig is. In principe kan iedere vorm van digitalisering worden gelinkt aan smart industry. Gebruik je digitale data uit je productieproces om kwaliteitsstandaarden te borgen? Dan ben je ‘smart’ bezig! Baseer jij de slimste route voor jouw chauffeurs op basis van GPS- en tacograafgegevens? Dan ben je ‘smart’ bezig! En, gebruik je marketingdata om de toekomst van je producten en diensten te bepalen? Je raadt het al: ook dan ben je ‘smart’ bezig…

De ondernemer

Misschien beschrijven we de betekenis van smart industry op deze manier te simpel. Immers; bij zo’n brede definitie bestaat altijd het risico dat je generaliseert en onrecht doet aan de kern van de ontwikkelingen.

Daar komt bij dat veel ondernemers smart industry en industry 4.0 direct associëren met zelflerende systemen, kostbare hardware upgrades en ingrijpende organisatieveranderingen. Het kan dus best zijn dat de hierboven gegeven definitie helemaal niet rijmt met het beeld dat er van smart industry bestaat. Echter, door de definitie heel klein te maken, wordt het voor ondernemers een stuk eenvoudiger om te zien hoe smart industry waarde kan toevoegen aan hun organisatie.
Er is altijd wel een project of proces te vinden dat geoptimaliseerd kan worden door ‘slimme’ middelen en werkwijzen. Sterker nog: anno 2019 ervaren veel organisaties dat hun kritieke processen niet langer op de juiste manier ondersteund worden door de beschikbare techniek. Uit een onderzoek van IFS World geeft ruim 88% van de Westerse beslissers aan dat hun organisatie work-arounds heeft gevonden voor de techniek die in het bedrijf beschikbaar is. In andere woorden; medewerkers gaan zelf op zoek naar alternatieve technieken ofwerkwijzen om interne processen te bedienen. Dit is een duidelijk signaal dat de huidige technische inrichting van organisaties de behoeften van werknemers en klanten niet (langer) bijbeent

Onze consultants geven u een goed beeld over wát smart industry voor uw organisatie kan betekenen.

Neem contact met ons op
Zwolle Smart Industry
Zwolle
In de regio Zwolle zien we inmiddels dat het besef hierover toeneemt. Wellicht omdat deze regio wordt omringt door sectoren die geraakt worden door smart industry. Of omdat we hier eerder dan in het Westen van het land worden aangestoken door de Duitsers. Wat de reden ook is: Zwolle adopteert in hoge snelheid het principe smart industry en dat is positief.
Maakindustrie, food-, en agrarische sector
Als Smart Industry Consultants zijn we inmiddels vertegenwoordigd in de maakindustrie, food-, en agrarische sector. We zien van dichtbij hoe ons dataplatform de total costs van interne projecten bij een internationaal productiebedrijf drastisch verlaagd, hoe onze consultancy ‘data driven decision making’ heeft geïntroduceerd bij de directie van een wereldwijde marktleider uit de agrisector én hoe een unieke combinatie van hard- en software de kwaliteitsstandaarden van lokale foodspelers bewaakt.
Zwolle Smart Industry
de vierde industriële revolutie
De kansen die Smart Industry biedt voor de regio Zwolle zijn uniek en worden versterkt door de voordelen van de geografische en economische positie van de stad. Smart Industry Consultants helpt bedrijven uit deze regio met het creëren en exploiteren van deze kansen. Want, de vierde industriële revolutie is een feit. Ook voor Zwolle.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact op met onze deskundigen.

Neem contact met ons op