ERP weg ermee

ERP weg ermee

 

Natuurlijk scheren we niet alle ERP’s over één kam. Maar we kunnen er niet omheen: Enterprise Resource Planning systemen (hierna: ERP) domineerden ruim 30 jaar het IT-speelveld en die dominantie is flink aan het afzwakken. Bedrijven en organisaties zien in toenemende mate hun interne processen lijden onder de manier waarop deze grote ‘alles-onder-één-dak-pakketten’ bij hen zijn geïmplementeerd. Onder Westerse beslissers geeft ruim 88% (IFS, 2018) aan dat hun organisatie work-arounds heeft gezocht voor het ERP in de vorm van Excel-spreadsheets, Google Docs en/of maatwerksoftware. Van deze doelgroep geeft 45% aan dat een slecht functionerend ERP een reden was waarom personeel ontslag nam (IFS, 2018). Zó onhandelbaar worden deze standaardpakketten wanneer ze niet nauwgezet worden geïmplementeerd.

Om te begrijpen waarom ERP’s hun relevantie verliezen, is het van belang om te begrijpen waarom deze systemen überhaupt ooit ontwikkeld zijn. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwamen bedrijven er achter dat er een competitief voordeel behaald kon worden bij het hanteren van kleinere voorraden. Niet alles hoefde standaard meer voorradig te zijn, enkel datgene waar de klant direct behoefte aan had of waar de ondernemer een toekomstige behoefte in voorzag. Dit leidde tot de ontwikkeling van de eerste Material Requirement Planning systemen (MRP). De doorontwikkeling van MRP alsmede een aantal economische factoren (zoals de ontwikkeling van make-to-order businessmodellen) leidde uiteindelijk tot de eerste ERP’s; Enterprise Resource Planning was geboren.

Deze geschiedenis laat zien dat ERP’s letterlijk van een andere tijd zijn. Aan het einde van de 20e eeuw dacht men in termen van transactiekosten: alle transacties die een bedrijf maakte moesten zo efficiënt en goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Een ERP is hier perfect voor ingericht, ware het niet dat de huidige markt kostenefficiëntie niet langer als prioriteit heeft. Kreten als ‘time-to-market’, ‘adaptability’ en ‘innovation readiness’ hebben de markt overgenomen. Bedrijven voelen niet altijd meer de noodzaak om direct te acteren op kortetermijnkosten en -baten, maar meer op hun vermogen zich aan te passen aan snel veranderende markten. Niet voor niets kijken grote bedrijven als Google, Vodafone en L’Oréal niet meer dan twee jaar vooruit in hun strategische visie. Dit alles wordt gevoed door één primaire trend: ‘data driven decision making’, oftewel: datagedreven besluitneming.

Deze nieuwe manier van werken is dermate ingrijpend dat men het niet meer heeft over een ‘andere manier van werken’, maar over een heuse revolutie. Om relevant te blijven zullen bedrijven mee moeten met de veranderingen die deze revolutie teweegbrengt. Daarin is de rol van hedendaagse ERP’s nihil.

ERP’s zijn niet gebouwd om snel en proactief te reageren op de grillen van de markt. Zo biedt een ERP een set aan standaardoplossingen die op een voorgekauwde manier interacteert, daar waar bedrijven vandaag de dag juist behoefte hebben aan flexibiliteit in hoe hun datastromen lopen. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties altijd afhankelijk van het ERP wanneer er aanpassingen binnen het IT-landschap worden gedaan. Een ERP bekleedt namelijk een centrale rol binnen het IT-landschap. Wijzigingen binnen dit IT-landschap zijn dus altijd tot op zekere hoogte afhankelijk van wat het ERP wel of niet accepteert; waar het mee kan werken.

De strategische laag van bedrijven en organisaties wordt daardoor direct beïnvloed én beperkt. Dit werkte prima in een tijd dat strategische beslissingen nog niet direct gevoed werden door datastromen, maar voor bedrijven en organisaties in de 21e eeuw werkt dit averechts. Wat Smart Industry Consultants betreft is het duidelijk: na 30 jaar het IT-speelveld te hebben gedomineerd, mogen de ERP’s met een welverdiend pensioen.

 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact op met onze deskundigen.

Neem contact met ons op